Analizy LU-1431-1 Skrobia ziemniaczana Superior Standard


#DokumentOpis
01 Sprawozdanie z badań nr 6003/10/19analiza z dnia 02.10.2019, próbka skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja wrzesień 2019
02 Sprawozdanie z badań nr 1111/10/19analiza z dnia 02.10.2019, LU-1431-1- skrobia ziemniaczana Superior Standard, produkcja 2019
03 Sprawozdanie z badań nr 452200/19/POZ (EN)analiza z dnia 01.10.2019, próbka skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2019
04 Sprawozdanie z badań nr 452200/19/POZanaliza z dnia 01.10.2019, próbka skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2019
05 Sprawozdanie z badań nr 449814/19/POZ (EN)analiza z dnia 02.10.2019, próbka skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2019
06 Sprawozdanie z badań nr 449814/19/POZanaliza z dnia 02.10.2019, próbka skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2019
07 Analiza GMO Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2020
08 Analiza GMO (EN)Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2020
09 Analiza mikrobiologiczna Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2020
10 Analiza mikrobiologiczna (EN)Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2020
11 Analiza zawartości dwutlenku siarki wg PN-A-74706Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2020
12 Analiza zawartości dwutlenku siarki wg PN-A-74706 (EN)Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2020
13 Analiza zawartości dwutlenku siarki Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2020
14 Analiza zawartości dwutlenku siarki (EN)Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2020
15 Analiza zawartości metali ciężkich Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2020
16 Analiza zawartości metali ciężkich (EN)Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2020
17 Analiza zawartości pestycydówSkrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2020
18 Analiza zawartości pestycydów (EN)Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2020
19 Mikrobiologia, zawartość metali ciężkich, pestycydów i GMOSkrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2021
20 Mikrobiologia, metale ciężkie, pestycydy i GMO (EN)Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2021
21 Analiza mikrobiologiczna, fizykochemiczna, GMO Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2022
22 Analiza mikrobiologiczna, fizykochemiczna i GMO (EN)Skrobia ziemniaczana LU-1431-1, produkcja 2022