Wezwanie z dnia 21 października 2020 r.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki 

Zarząd Spółki Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. z siedzibą w Luboniu, ul. Armii Poznań 49, 62-030 Luboń, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2019.1798 ) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Luboniu, ul. Armii Poznań 49 w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Luboń, dnia 21 pażdziernika 2020 r.