Relacje inwestorskie


Tags #Relacje Inwestorskie #Walne Zgromadzenia #Sprawozdania Finansowe #Opinie Biegłych Rewidentów

Wezwania do złożenia dokumentów akcji Spółki

  Wezwania do złożenia dokumentów akcji Spółki

UWAGA! Ważne informacje dla posiadaczy akcji Spółki.

  Więcej ...

    Walne Zgromadzenia

  Dokumenty dotyczące planowanych walnych zgromadzeń, projektów uchwał, ogłoszenia...

   Więcej ...

     Sprawozdania finansowe  5,01 Zarząd

   Sprawozdanie finansowe WPPZ SA oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdań finansowych za kolejne lata.

    Więcej ...

      Opinie biegłych rewidentów  5,01 Zarząd

    Dokumenty z badań sprawozdań finansowych WPPZ SA za kolejne lata.

     Więcej ...

       Inne dokumenty Spółki  5,01 Zarząd

     Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za kolejne lata.

      Więcej ...