Inwestycje

Realizując strategię firmy i przyjęte założenia polityki jakości wciąż rozbudowujemy, ulepszamy i modernizujemy linie produkcyjne w ZP Staw.
Ostatnie lata to dla WPPZ S.A. okres wzmożonych inwestycji.

W 2005r. zakończono budowę i uruchomiono zupełnie nowy Oddział Preparatów Spożywczych. W wyniku restrukturyzacji firmy przeniosiono też wszystkie linie produkcyjne z Lubonia do nowego Zakładu w Stawie.

Natomiast od roku 2006 do dnia dzisiejszego podjęto następujące działania:
- powstanie nowego laboratorium mikrobiologicznego,
- budowa nowego, przejściowego magazynu skrobi ziemniaczanej,
- modernizacja magazynu opakowań,
- modernizacja magazynu środków chemicznych,
- zakup nowego dekantera dla stacji odzysku białka,
- doposażenie laboratoriów w nowy sprzęt kontrolno ? pomiarowy,
- zakup nowych odsiewaczy dla stacji: workowania krochmalni i modyfikatów skrobiowych,
- zakup dodatkowego łapacza ferromagnetycznego dla stacji modyfikatów skrobiowych,
- zakup nowej stacji uzdatniania wody,
- modernizacja stacji przyjęcia i oceny jakościowej ziemniaka,
- zakup automatycznej linii workowania i paletyzacji skrobi ziemniaczanej,
- modernizacja stacji odwadniania skrobi ziemniaczanej i preparatów skrobiowych,
- zakup nowych taśmociągów, transportujących odwodniony produkt do suszarni.

W 2015 roku zakończono:
- budowę nowych warsztatów: mechaniczny i elektryczny,
- budowę nowej stacji granulacji skrobi ziemniaczanej.

W latach 2017 - 2020  zakończono :
- budowę nowego budynku biurowego,
- budowę trzech nowych magazynów wyrobów gotowych.


Tags #Inwestycje