Historia firmy

Początki istnienia Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A. sięgają 1904 r. Otwarcie pierwszej niewielkiej przetwórni ziemniaczanej dało początek, dziś, już ponad stuletniej historii firmy. W ciągu stu lat swojego istnienia przedsiębiorstwo przechodziło liczne przeobrażenia strukturalno-własnościowe.

W 1992 r. WPPZ zostało przekształcone w Spółkę Akcyjną i wzięło udział w Programie Powszechnej Prywatyzacji. W 1995 r. akcje Spółki wniesione zostały do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
Od 2001 r. WPPZ S.A. stanowi własność akcjonariuszy prywatnych.

Wraz z ciągłymi zmianami strukturalnymi w firmie realizowano kolejne inwestycje, wprowadzano nowe technologie, modernizowano i rozbudowywano oddziały produkcyjne, poszerzano asortyment produktów.
W latach 1988 - 1991 wybudowano we współpracy z niemiecką firmą Westfalia-Separator linię odzysku białka z wód sokowych ziemniaków i nowy oddział krochmalni, minimalizując w ten sposób koszty produkcji i zmniejszając ilość wytwarzanych ścieków. Zastosowane technologie umożliwiły produkcję skrobi o najwyższych parametrach jakościowych.

W 2005 r. firma uruchomiła nowy Oddział Preparatów Spożywczych i Krochmalnię w Zakładzie Produkcyjnym w Stawie, przenosząc w wyniku restrukturyzacji firmy wszystkie linie produkcyjne z Lubonia do Zakładu w Stawie.

Obecnie, w celu systematycznego podnoszenia jakości i poszerzania listy produktów oraz w poszanowaniu dla środowiska naturalnego, modernizowane są linie produkcyjne i uskuteczniane procesy produkcyjne.
WPPZ S.A. zatrudnia obecnie około 150 pracowników. Siedziba firmy i zarządu znajduje się w Luboniu.
Działy Produkcji, Sprzedaży i Kontroli Jakości zostały przeniesione do Zakładu Produkcyjnego w Stawie.

Jesteśmy firmą z tradycjami i stuletnią historią. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego rynku konsolidujemy i współpracujemy z innymi polskimi zakładami przemysłu skrobiowego.


Tags #Historia #Tradycja