Proces rekrutacji

Rekrutacja i zatrudnianie młodych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, pozwalająca na optymalny dobór kadr to jedno z głównych założeń naszej firmy.

W ramach zmieniającej się struktury organizacyjnej naszej firmy tworzymy wiele nowych, często kluczowych stanowisk, stwarzając w ten sposób możliwości rozwoju i awansu naszym pracownikom. Jednocześnie dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, sprawiają, że konieczne jest, aby obsadzać stanowiska młodymi, wykwalifikowanymi i otwartymi na zmiany pracownikami.

Obowiązującym standardem w procesie rekrutacji kandydatów w WPPZ S.A., zgodnie z wdrażanym od lat modelem kapitału ludzkiego, jest wykorzystywanie posiadanego potencjału ludzkiego i umożliwienie rozwoju osobistego pracowników poprzez kształtowanie ich ścieżek kariery.

W przypadku kiedy rekrutacja wewnętrzna nie pozwoli na wyłonienie odpowiedniego kandydata na stanowisko prowadzimy rekrutację kandydatów na zewnątrz.

Rekrutację kandydatów na rynku pracy prowadzimy różnymi kanałami: korzystamy z własnej bazy danych, publikujemy ogłoszenia w prasie i w internecie, współpracujemy z Urzędami Pracy. Wstępna selekcja pracowników odbywa się poprzez analizę dokumentów kandydata: CV i listu motywacyjnego. Kolejnym etapem są rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Ilość i rodzaj rozmów kwalifikacyjnych zależy od stanowiska, na które kandydat jest poszukiwany.


 • SZUKAJ


 •  
 • Kontakt
 • WPPZ S.A.
  ul. Armii Poznań 49
  62-030 Luboń
  tel. +48 61 / 813 05 81
  fax +48 61 / 813 02 32
  e-mail: wppz@wppz.pl Więcej ...