Jakie warunki musi spełnić plantator, aby zostać dostawcą ziemniaków?

Plantator dostarczający ziemniaki do WPPZ  S.A. Zakład Produkcyjny 'Staw' podpisuje umowę kontraktacyjną, określającą jakość handlową ziemniaków, w której oświadcza że:
- stosuje w swoim gospodarstwie Dobrą Praktyke Rolniczą (GAP),
- nie uprawia ziemniaków genetycznie modyfikowanych,
- wpisany jest do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez odpowiedni terytorialnie Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- zarejestrowany jest we właściwym Powiatowym Inspektoracie Weterynarii,
- środek transportu, którym dostarczane są ziemniaki jest czysty, nie posiada obcych zapachów, wolny od zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych, zanieczyszczeń w postaci szkła, metali.