Polityka Jakości

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A.
realizując proces produkcji wyrobów skrobiowych, z pełnym zaangażowaniem dąży do wytwarzania ich na najwyższym poziomie jakościowym, dokładając wszelkich starań by produkować wyroby zgodne z aktualnymi instrukcjami technologicznymi, spełniając wymagania norm jakościowych oraz potrzeby klientów jednocześnie dbając o to by być przyjaznym dla środowiska.

Doświadczona i kompetentna kadra wykorzystuje swoją wiedzę i kompetencje w swojej codziennej pracy w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów.

Utrzymywany i rozwijany System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami międzynarodowej Normy PN-EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), bezpośrednio oraz poprzez skuteczność prowadzonych procesów tworzy podstawy coraz lepszej realizacji deklarowanych celów jakościowych, którymi są:

1. ciągłe udoskonalanie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzanie Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008),
2. wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technologii informatycznych umożliwiających otwartą politykę informacyjną,
3. podejmowanie działań umożliwiających rozwój infrastruktury firmy oraz poprawę procesów produkcyjnych,
4. spełnienie wymagań i oczekiwań klientów,
5. wprowadzenie zasad zapewniających systemowe i systematyczne podejście do realizacji celów i zadań,
6. spełnianie wymagań przepisów zewnętrznych,
7. zapewnienie dostępu do niezbędnych zasobów.

Wszyscy pracownicy WPPZ S.A. zapoznali się z treścią Polityki Jakości i w swoich codziennych obowiązkach realizują jej postanowienia dążąc do ciągłego udoskonalania swojej pracy i świadczenia wysokiej jakości usług.

Potwierdzeniem realizacji powyższej deklaracji jest uzyskanie w sierpniu 2013 roku certyfikatów: TÜV MS Standards HACCP i ISO 9001:2008. Po 2015 roku wdrożyliśmy nastepujące standardy: FSSC 22000, IFS, BRC, GMP+. Posiadamy rownież certyfikat Koszer i Halal.

Wielkopolskie Przedsiebiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. ma wdrożone zasady Polityki Bezpieczeństwa Żywnościowego, które realizowane są przez:
1. monitoring parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktów,
2. przestrzeganie reżimów higienicznych na etapie produkcji, magazynowania i dystrybucji,
3. stałe unowocześnianie i udoskonalanie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania,
4. podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego,
5. komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, mającą na celu wymianę informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa produktów w łańcuchu żywnościowym.

System zarządzania bezpieczeństwem działa zgodnie z wymaganiami normy FSSC 22000:2010, opartej o wdrożenie i utrzymanie zasad HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny), opisanych w Kodeksie Żywnościowym: Codex Alimentarius Commission, 2003: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its Application: For Hygiene Basic Texts: FAO/WHO, 2003.
Pracownicy naszej Firmy zostali przeszkoleni w zakresie zasad HACCP, są świadomi zagrożeń, jakie zostały zidentyfkowane w całym cyklu życia wytwarzanego wyrobu i jednocześnie odpowiadają za jego bezpieczeństwo zdrowotne.
Polityka bezpieczeństwa żywnościowego jest rozpowszechniona i znana wśród wszystkich pracowników Frmy oraz podlega przeglądowi i uaktualnieniu w zależności od potrzeb.

Za przestrzeganie postanowień Polityki Jakości jak i Polityki Bezpieczeństwa Żywnościowego odpowiadają Zarząd Firmy i Dyrekcja Zakładu.


#DokumentOpis
01 Polityka organizacjiBRC - Klauzula 1.1.1 / IFS - Wymaganie 1.1.1
.
.