Władze Spółki

Zarząd Spółki jest trzyosobowy.

W skład Zarządu wchodzą:

Waldemar Józef Kasperski - Prezes Zarządu

Maciej Piotr Antecki - Członek Zarządu

Marcin Simiński - Członek Zarządu

Sposób reprezentacji: do składania oswiadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo każdy Członek Zarządu.


Tags #Dyrekcja #Władze Spółki WPPZ #Prezes Zarządu